PRIVACY VERKLARING

LKC Poultry NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u met ons contact opnemen (per mail: info@gallux.be) of via het contactformulier op de website.

Verwerkingsdoeleinden

LKC Poultry NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, bezoekers van onze website of iemand anders die met ons contact opneemt voor o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing reclame. De informatie van google analytics gebruiken we om onze site inhoudelijk interessant te houden voor onze bezoekers. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden ingezameld.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.
– noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
– noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
– noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LKC Poultry NV verbonden zijn of met enige andere partner van LKC Poultry NV; LKC Poultry NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1. Bovendien, heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@gallux.be

Direct marketing

Wij willen dat je met plezier onze e-mails leest. Daarom streven wij ernaar alleen de informatie op te nemen die jij waarschijnlijk interessant zal vinden. Vanzelfsprekend kan je de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. jouw toestemming intrekken. Daartoe vind je in elke e-mail resp. nieuwsbrief een daartoe bestemde afmeldlink en kan je de afmelding bevestigen op onze website. Een dergelijk verzoek kan je ook indienen per mail aan info@gallux.be. Het is niet mogelijk om je af te melden van bepaalde informatieve berichten die nodig zijn voor de uitvoering van contracten en voor het functioneren van onze website, waaronder servicemails (bijv. registratiebevestigingen, klantenservicegegevens) of informatie over aankopen (bijv. orderbevestiging, contractdocument, betalingsverwerking). De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door LKC Poultry NV, dan kan je contact met ons opnemen via info@gallux.be. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Door gebruik te maken van onze website, verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door LKC Poultry NV zijn verkregen. De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. LKC Poultry NV heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites kan een andere privacyverklaring van toepassing zijn. LKC Poultry NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor websites van derden.